Den offisielle nettsiden til Waldemar Felidae

Systema
og relevansen av systema for skuespillere.


Systema er en russisk kampstil som går så langt tilbake i tid som 1000 år. Hva skiller Systema fra andre, mer velkjente arter, er den bunnløse tilpasningsdyktigheten den er i stand til å utvikle hos utøveren.

Da jeg studerte til skuespiller, ble store deler av undervisningen tildelt fysiske øvelser med fokus på pust, avslapning, rytme og kordinasjon.

Det er mange som ikke er klar over det, men skuespill er en iherdig fysisk krevende yrke. Nettopp kroppen er skuespillerens instrument.

Nei, det gjelder ikke bare action-sjangeren hvor heltene sparker høyere enn hodet og utøver halsbrekkende stunts i stil med Jackie Chan og Van Damme.

Man trenger bare å huske en oppriktig, sjelerivende krangel en hadde for å skjønne at det er en genuint utmattende begivenhet.

Forestill deg nå at du krangler med denne intensiteten 5 ganger om dagen.

Det er slik en skuespiller tømmer seg selv på arbeid hver eneste dag. Det er en del av jobben — troverdige forestillinger forbeholder oppriktige følelser.

 

Det er nettopp derfor mange av øvelsene som inngår i skuespillerens repertoar tar sikte på å øke kroppsbeherskelsen, rytmefølelsen, pusteegenskaper, kordinasjon og avslapning.

Til og med stemmebruk er direkte knyttet opp til skuespillerens fysiske form.

Det er først etter at jeg begynte å spille på scenen at jeg merket hvor nyttig og relevant denne typen trening var for meg som fremfører.

Og jeg er inderlig glad for at jeg oppdaget denne russiske stilen som går under fellesbetegnelsen «Systema». Enda et system, og denne burde ikke forveksles med Stanislavkis.


 Helt siden barndommen har jeg vært inspirert av Bruce lee, flyktige ninjaer, karate kid og alt som rører ved kampkunst for øvrig.

Ønsket om å bestige kampkunstens høyder manifesterte seg i 12 års alderen, da jeg og vår venneflokk besøkte en karate klubb for første gang.

Senere gikk jeg over til kickboxing, og så, etter en lykksalig twist bidro jeg til grunnleggelsen av den første Systema klubben i hovedstaden — Systema i Oslo.

 
I rak motsetning til samtlige andre kampstiler utgjør ikke Systema en kompilasjon av teknikker som går fra lærer til elev.

Det er en dynamisk fremgangsmåte tilrettelagt for samstemt utvikling av psyken og kroppen til utøveren. En bibel for kroppen.

Etter min mening er øvelsene som vi gjennomgikk i min tid på skuespiller skolen underlegne de naturlige, i henhold til fysiologien, enkle øvelsene vi i Systema praktiserer.

Disse øvelsene utvikler kroppsbeherskelsen, bedrer pust, kordinasjon og utvidder bevegelsesomfanget.

I tillegg til øvelsene er en særegen filosofi som hjelper en med å berike sitt åndelige liv en uatskillelig del av denne unike og supersunne metoden.

Det at en tilfører seg kampferdigheter blir nesten en utilsiktet effekt gjennom en kontinuerlig utvikling av ens egenskaper.

Selvfølgelig vil ikke Systema erstatte time etter time av skuespiller undervisning i forhold til styring av emosjoner, scenevett, interaksjon med andre kolleger, men i følge min erfaring er det en tilnærmingsmåte som er overlegen den man lærer i skuespiller institusjoner.

Selv slike spesifike øvelser som TRE (Trauma Release Exercise), som lar en fordøye sine tyngste og dypeste traumer har sine paraleller i Systema.
 

БЛАГОДАРИМ ЗА ЗАЯВКУ

В самое ближайшее время наш специалист свяжется с Вами